ปั้นพนักงานให้เป็นขุมพลังของบริษัท

ปั้นพนักงานให้เป็นขุมพลังของบริษัทชื่อเรื่อง : ปั้นพนักงานให้เป็นขุมพลังของบริษัท 

ชื่อผู้แต่ง : ฮิโตชิ, อะริโมโตะ 

Call Number : พ 658.3 ฮ431ป 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 มี.ค.2566 หนังสือ “ปั้นพนักงานให้เป็นขุมพลังของบริษัท” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการอบรมพนักงานให้กับแมคโดนัลด์และยูนิโคล่มาพัฒนาเป็นแนวคิด “Growing Cycle” หรือ วงจรการเติบโต ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในองค์กรอีกด้วย นับว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและนำไปปฏิบัติและพัฒนางานของตนเอง มาค้นหาเคล็ดลับวิธีการปั้นพนักงานให้เป็นขุมพลังได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ?


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oปั้นพนักงานให้เป็นขุมพลังของบริษัท / อะริโมโตะ ฮิโตชิ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, ผู้แปล

 

ปั้นพนักงานให้เป็นขุมพลังของบริษัท