พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)

ื่อเรื่อง: พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์) 

ื่อผู้แต่ง: อนุสร ดีรักษา 

Call Number: 428.0076 อ231พ 2562 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  5 พ.ย. 2563 หนังสือ “พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในการทดสอบภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะ การฟัง การอ่าน การเขียน   และการพูด  ตลอดจนสรุปหลักไวยกรณ์ และคำศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจในการสอบ IELTS สามารถเรียนรู้เข้าใจง่ายและประสบกับความสำเร็จในครั้งนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oพิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์) / อนุสร ดีรักษา ; ณัฐวิภา วิริยา, ผู้เรียบเรียง

พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)