ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก

ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพักชื่อเรื่อง : ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก 

ชื่อผู้แต่ง : อากิระคุงายะ  

Call Number: พ 153.1 อ587ศ 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21ก.ย. 2564 หนังสือ ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก” หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่ตอนที่หลับ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเหนื่อยล้า และในที่สุดโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สมองเราหยุดพักบ้างได้อย่างไร เราจะพาคุณผู้อ่านออกสำรวจการทำงานของสมองและค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก / คุงายะ อากิระ ; ช่อลดา เจียมวิจักษณ์, ผู้แปล

ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก