สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT

ชื่อเรื่อง : สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT

ชื่อผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

Call Number : 006.68 จ575ส 2566

แนะนำหนังสือ : 9 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด : หนังสือ “สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT” เล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและได้กล่าวถึง Next.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่มีพื้นฐานมาจาก React โดยได้เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันในโลกแห่งความจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้ทั้งฝั่ง Frontend และ Backend สามารถเรนเดอร์เนื้อหาบางส่วนเตรียมไว้ก่อน (Pre-rendering) มีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในแคชทำให้หน้าเว็บเพจสามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ตั้งแต่การโหลดใช้งานครั้งแรก (คุณสมบัติ Server-Side Rendering และ Static Site Generation) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 บท แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 Basic React for Next.js เป็นการปูพื้นฐานที่ควรทราบเกี่ยวกับ React สำหรับนำมาใช้ใน Next.js ส่วนที่ 2 Essential Next.js เป็นการนำ Next.js ไปสร้างเว็บแอพพลิเคชันทั้งในฝั่ง Frontend และ Backend ส่วนที่ 3 Create Project with ChatGPT เป็นการนำ ChatGPT มาช่วยสร้างและพัฒนา Next.js แอปพลิเคชัน โดยเนื้อหาทั้งหมดครอบคลุมส่วนที่จำเป็นทั้งหมดของ Next.js พร้อมกับแสดงตัวอย่างโค้ดจำนวนมากที่มีคำอธิบายโดยละเอียดอีกด้วย

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT/ จีราวุธ วารินทร์