สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ชื่อเรื่อง : สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักราชบัณฑิตสภา

Call Number : อ 940.03 ส679 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 ก.ค. 2566  หนังสือ “สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา”  จัดทำโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะบรรณาธิการ จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยรวลรวมและเขียนคำอธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งครอบคลุมทั้งประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญในสงคราม สถานที่เกี่ยวข้องกับสงคราม สมรภูมิ สนธิสัญญา การประชุม และความตกลงรวม 111 คำ เรียงตามลำดับอักษร A-Z และจัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาประวัติศาสตร์สืบไป

 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักราชบัณฑิตสภ

สารานุกรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ในภูมิภาคยุโรป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา