เจาะหุ้นเด็ด รวยเงินล้าน ด้วยงบการเงิน

เจาะหุ้นเด็ด รวยเงินล้าน ด้วยงบการเงินชื่อเรื่อง : เจาะหุ้นเด็ด รวยเงินล้าน ด้วยงบการเงิน 

ชื่อผู้แต่ง : ภัทรธร ช่อวิชิต  

Call Number : พ 332.6322 ภ366จ 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 ต.ค.2565 หนังสือ “เจาะหุ้นเด็ด รวยเงินล้าน ด้วยงบการเงิน” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น โดยผู้เขียนได้รวบรวมการวิเคราะห์แบบง่าย ๆ เน้นจุดสำคัญ ๆ ที่ต้องดูในงบการเงิน ข่าว และการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมในระยะยาว เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นได้ถูกต้อง ถูกเวลา ในราคาเหมาะสม ถือในสัดส่วนที่พอดีและสะท้อนเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวโดยไม่เครียดได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้รู้จักและวิเคราะห์หุ้นในพอร์ตและทิศทางอนาคตของหุ้นเหล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเจาะหุ้นเด็ด รวยเงินล้าน ด้วยงบการเงิน/ ภัทรธร ช่อวิชิต

เจาะหุ้นเด็ด รวยเงินล้าน ด้วยงบการเงิน