เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่

 เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว...จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ชื่อเรื่อง : เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ 

ชื่อผู้แต่ง : กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ 

Call Number:  495.918 ก661ร 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  22 ก.ย. 2563 หนังสือ “ เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ ”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ภาษไทย เริ่มตั้งแต่ตัวอักษรไทย สระ วรรณยุกต์ ตัวอักษร ฯลฯ ที่เข้าใจง่าย เรียงลำดับอย่างต่อเนื่อง สอดแทรกด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับและเทคนิคการจำต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษทย นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์อีกมากมายในหนังสือเล่มนี้! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ / กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์

เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่