แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561

spain-เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุชื่อหนังสือ: Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ

ชื่อผู้แต่ง: ตะวัน พันธ์แก้ว
Call Number:  พ 914.604 ต258ส 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ” คู่มือนำเที่ยวสเปนขึ้นมาในรูปแบบบันทึกการเดินทางผสมกับการเล่าเรื่อง โดยได้สอดแทรกประวัติศาสตร์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆเอาไว้ เหมือนมีไกด์ส่วนตัวติดตามไปด้วย ทั้งจากเหนือจรดใต้บนดินแดนแห่งสองอารยธรรมเก่าแก่ โดยภายในเล่มมีเนื้อหานำเที่ยวอย่างละเอียด ซึ่งเริ่มจากการได้รู้จักประเทศสเปน Spain มาดริด เมืองหลวงของสเปน Madrid พระราชฐานเอลเอสโกเรียล El Escorial โตเลโด เมืองหลวงเก่าของสเปน Toledo ซาลามังกา เมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ Salamanca กรานาดา ที่มั่นสุดท้ายของชาวมุสลิม บนคาบสมุทรไอบีเรีย Granada เซบียา เมืองหลวงแห่งอันดาลูเซีย Seville คอร์โดบา ศูนย์กลางแห่งความรู้ และวิทยาการ Cordoba บาเลนเซีย เมืองแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์ Valencia  บาร์เซโลนา มหานครแห่งสีสันและความอึกทึกครึกโครม Barcelona บิลเบา จากเมืองอุตสาหกรรม สู่นครแห่งศิลปะ Bilbao


คู่มือ window 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018ชื่อหนังสือ: คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018

ชื่อผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ
Call Number:  005.4469 ด211ค 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริง อัพเดต 2018”  มีเนื้อหาที่ทันสมัยครอบคลุมทุกเรื่องทั้งการใช้งาน และจัดการกับระบบต่าง ๆ ภายในเครื่อง เริ่มตั้งแต่การทำงานกับปุ่ม Start เริ่มต้น, รันแอพ, โหลดแอพ และใช้แอพมาตรฐานทั้งหมดที่มากับ Windows เช่น Store, Mail, Photos, Groove Music, Movies, Calendar, Maps, Weathers, จัดการไฟล์, โฟลเดอร์ และดิสก์ไดรว์ เป็นต้น รวมถึงการตั้งค่า Settings การทำงานทั้งหมดของระบบ Windows 10 ซึ่งมีภาพประกอบสีที่สวยงาม หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน และรวมถึงกลุ่มผู้ใช้งาน Windows 10 ที่มีพื้นฐานมาก่อน

 


พรรณทิพา ศักดิ์ทอง-การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา-คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาชื่อหนังสือ: การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

ชื่อผู้แต่ง: พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
Call Number: 615.1 พ262ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา เครื่องมือการบริบาลด้านยา ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและแนวคิดของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งในแง่ของการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างเครื่องมือทางด้านคุณภาพชีวิต เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกและประเมินผลลัพธ์ของความเป็นมนุษย์ หรือคุณภาพชีวิตของการบริบาลผู้ป่วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาเภสัชกรรม และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ยา

 


ิิพิชัย นิลทองคำ-ผู้พิพากษา-พระราชบัญญัติ ล้มละลายชื่อหนังสือ: พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ชื่อผู้แต่ง: พิชัย นิลทองคำ, ผู้รวบรวม
Call Number:  346.078 พ371 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ หนึ่งในจำนวนกฎหมายที่รัฐบาลตราออกมาใช้บังคับคือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มหลักการจัดแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ที่ขอรับชำระหนี้เสียใหม่เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และทำให้กิจการของลูกหนี้ดำเนินต่อไปได้ และต่อมาในปี 2561 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) ขึ้น ทางผู้รวบรวมจึงนำเอากฎหมายดังกล่าวมาจัดรวบรวมไว้ให้สมบูรณ์และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นหนังสือ “พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483” เล่มนี้จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

 


ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์-อยากเป็นสุดยอดนักพูดขั้นเทพไม่ยากชื่อหนังสือ: อยากเป็นสุดยอดนักพูดขั้นเทพไม่ยาก

ชื่อผู้แต่ง: สุทธิชัย ปัญญโรจน์
Call Number:  พ 158 ส773อ 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “อยากเป็นสุดยอดนักพูดขั้นเทพไม่ยาก”  เนื้อหาภายในเล่มจะพูดถึงเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการพูด จังหวะของผู้พูด ซึ่งการพูดนั้นเป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนกันได้ และเมื่อก้าวสู่นักพูดมืออาชีพแล้ว จะพูดอย่างไรให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางคนประสบความสำเร็จด้านการพูดอย่างสูงสุด เขาทำกันอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เขาคิดและเริ่มต้นอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้  นอกจากนี้ยังมีวิธีพูดของนักพูดที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่านให้นักพูดได้ศึกษากันอีกด้วย

 


ชื่นจิตร กองแก้ว-หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพชื่อหนังสือ: หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้แต่ง: ชื่นจิตร กองแก้ว
Call Number:  615.58 ช592ห 2561
รายละเอียด:  “หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ” ว่าด้วยการนำเสนอเรื่องราวความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา ซึ่งเป็นปัญหาทางเภสัชระบาดวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยา จากฐานข้อมูลวารสารที่น่าเชื่อถือ ถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยาภาคสนาม การวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งบูรณาการมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในการทำความเข้าใจพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาด้านวิทยาสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง


เอกชัย เกรียงโกมล-เก่งอังกฤษEnglishGrammarฉบับสมบูรณ์ชื่อหนังสือ: เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง: เอกชัย เกรียงโกมล
Call Number:  425 อ873ก 2560
รายละเอียด: “เก่งอังกฤษ English Grammar ฉบับสมบูรณ์” สรุปและรวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และอ่านเข้าใจง่าย ภายในเล่มมีการแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ เพื่อการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งมาพร้อมเทคนิค Mind Map ที่จะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพใหญ่และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นมโนภาพ อธิบายจุดประสงค์ วิธีการใช้ รวมถึงตัวอย่างการใช้ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกด้าน ทั้งในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการสอบต่างๆ อีกด้วย

 


ธีรภัทร วารีกิจพันธุ์-ไม่รู้ฟอเร็กซ์ ไม่ได้แล้วWelcome to FOREXชื่อหนังสือ: ไม่รู้ฟอเร็กซ์ไม่ได้แล้ว : Welcome to Forex

ชื่อผู้แต่ง: ธีรภัทร วารีกิจพันธุ์
Call Number:  332.45 ธ636ม 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561 หนังสือ “ไม่รู้ฟอเร็กซ์ไม่ได้แล้ว : Welcome to Forex” การเทรดหุ้นหรือเล่นหุ้น รวมถึงการเทรด Forex ซึ่งหุ้นกับเทรด Forex มีหลักการคล้ายกัน โดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของกราฟ อีกทั้งใช้ศัพท์เทคนิคที่เกือบเหมือนกัน เช่น แนวรับ-แนวด้าน กราฟแท่งเทียน อินดิเคเตอร์ (เครื่องมือวิเคราะห์กราฟ) และการช่วยตัดสินใจในการเปิด-ปิดออเดอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังสอนให้รู้ถึงวิธีการทำงานหาเงินแบบ passive คือเป็นวิธีการทำงานที่ให้เงินทำงานแทนแรงคน นอกจากนี้แล้วการจะกำหนดให้ได้กำไรตามเป้านั้นควบคุมยากเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการเทรด Forex ไม่ใช่อาชีพขายฝันแต่ทำได้จริงถ้ารู้วิธีเทรด เมื่อรู้ว่าอะไรคือความเสี่ยง ก็ต้องหาวิธีขจัดความเสี่ยง แล้วจะเสี่ยงน้อย หรือไม่เสี่ยงเลย


ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา-เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช:การประขุกต์เทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงซลล์และเนื้อเยื่อพืชชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช

ชื่อผู้แต่ง: บุษราภรณ์ งามปัญญา
Call Number:  571.58 บ678ท 2561
รายละเอียด: หนังสือ “เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 บทด้วยกัน ซึ่งในบทที่ 1-8 จะเน้นการอธิบายหลักการและการนำความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตกล้าไม้เพื่อการค้า การผลิตพืชปลอดไวรัส เป็นต้น ส่วนในบทที่ 9-13 จะเกี่ยวข้องกับวิธีการทดลองในกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของยีนในข้าวด้วยการถ่ายโอนยีน และการใช้เซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อผลิตสารที่ต้องการมารวบรวมไว้  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น

 


ดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง-ถอดรหัสการศึกษาพัฒนาชีวิตเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองชื่อหนังสือ: ถอดรหัสการศึกษาพัฒนาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ชื่อผู้แต่ง: วชิราภรณ์ สังข์ทอง
Call Number:  370.19 ว153ถ 2560
รายละเอียด: หนังสือ “ถอดรหัสการศึกษาพัฒนาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนำเสนอแนวคิดทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสำคัญของการศึกษากับการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับยุคสมัยของสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งในเชิงทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท ทั้งแนวคิดการพัฒนาประเทศ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั้งยืน เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้อ่าน ทั้งนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

 


ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี-Technology Foadmapping การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีชื่อหนังสือ: การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี

ชื่อผู้แต่ง: ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
Call Number: 658.514 ณ369ก 2561
รายละเอียด: หนังสือ “การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี” การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี  ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตได้ ทั้งนี้เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือกรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนยี  กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี  การวางแผนนำเอากระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี โดยแต่ละภาคประกอบด้วยบทย่อยๆ อีกมาก ทั้งยังมุ่งเน้นที่การพัฒนาจากทักษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่การนำไปปฏิบัติจริง และได้รวบรวมกรณีศึกษาตัวอย่างที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจอาหารจานด่วน เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจในประเทศไทยและลดข้อจำกัดเกี่ยวกับการขาดหนังสืออีกด้วย


ธนสร สุทธิบดี-กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชื่อหนังสือ: กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง: ธนสร สุทธิบดี
Call Number: 343.087 ธ158ก 2561
รายละเอียด: “กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทั้งกฎหมายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อีกมาก ภายในเล่มมีเนื้อหาต่างๆมากมาย ทั้งในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ และรวมถึงหน้าที่ของผู้ขาย และหน้าที่ของผู้ซื้อ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและผู้ที่สนใจทั่วไป


แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561