14 July 2020

เพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft Office Word

การเพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft office Word เพื่อแจ้งเตือนถึงความเป็นเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยที่นักค้นคว้าสามารถคัดลอก ข้อความในเอกสารนำไปใช้ประโยชน์ สามารถอ้างอิงได้ว่าเอกสารชิ้นนั้นๆ มีที่มาจากแหล่งใด การทำลายน้ำบนเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft office Word สามารถแทรกรูปภาพ หรือตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน เพียงแต่รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่จะนำมาทำเป็นภาพลายน้ำ อาจต้องมีการปรับแต่งให้มีโทนสีเข้มข้น ใกล้เคียงกันมากขึ้น มิเช่นนั้น บางส่วนของภาพลายน้ำอาจมองไม่เห็น หรือเป็นสีขาวกลืนไปกับพื้นหลังของเอกสารที่เป็นสีขาวนั่นเอง

นอกจากการทำลายน้ำด้วยโปรแกรม Microsoft office Word ยังสามารถเพิ่มภาพลายน้ำบนเอกสาร จากเว็บไซต์ที่ให้บริการเพิ่มภาพลายน้ำให้ฟรี เช่น https://pdfcandy.com/th/add-watermark.html  นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกภาพลายน้ำให้กับเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายในการปรับแต่งขนาด สี  หรือตัวอักษร เช่น สามารพิมพ์อักษรหรือแทรกภาพทำลายน้ำได้หลากลายรูปแบบ ตรงกลาง หรือกระจายตามจุดต่างๆ บนหน้าเอกสาร  สามารถแทรกข้อมูลทางบรรณานุกรมเข้าไปได้ด้วย อ่านรายละเอียดสืบค้นข้อมูลและทดลองดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ที่ https://software.thaiware.com/download/โปรแกรมทำลายน้ำ

เพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft Office Word

ลายน้ำ มหาวิทยาลัยสยาม

ใส่ ลายน้ำ โลโก้ มหาวิทยาลัยสยาม

ลายน้ำ มหาวิทยาลัยสยาม


ขอแนะนำ ตัวอย่างภาพลายน้ำ ที่ปรับแต่งสีให้แสดงผลภาพอย่างครบถ้วน ไม่เบลอมัว หรือขาดหายไปบางส่วน

logo-siamu-ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสยาม

 


สืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft office Word:

Word Help & Add a watermark https://support.office.com/th-th/article/เพิ่มลายน้ำ-f90f26a5-2101-4a75-bbfe-f27ef05002de?ui=th-TH&rs=th-TH&ad=TH

อ่านเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

แนะนำ การสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรม

แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA

เพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft office Word

About The Author

Related posts