14 July 2020

Archives for February 2018
 • แนะนำ CD-DVD บันเทิง

  King Naresuan 6 (2015) ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 อวสานหงสา DVD กำกับโดย : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ...

  King Naresuan 6 (2015) ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 อวสานหงสา DVD กำกับโดย : หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดง : พันโทวันชนะ สวัสดี, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ รายละเอียด : สู่บทสรุปของภาพยนตร์มหากาพย์อิ ...

  Read more
 • วันมะเร็งโลก

  ปัจจุบันนี้ ประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้นและถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรทำความรู้จักเนื่องจา ...

  ปัจจุบันนี้ ประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้นและถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรทำความรู้จักเนื่องจากในแต่ละปีมะเร็งได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึ ...

  Read more
 • วันทหารผ่านศึก The Thai Veterans Day

  วันทหารผ่านศึก (The Thai Veterans Day)  ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  เนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้ ...

  วันทหารผ่านศึก (The Thai Veterans Day)  ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  เนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือหลัง สงครามมหาเอเซียบูรพา สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ จึงได้มีเสียง ...

  Read more
 • 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

    การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยมนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหล ...

    การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยมนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่ ...

  Read more
 • วันนักประดิษฐ์ Inventor's day

  เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา และ ...

  เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา และได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นครั้งแรก นอกจากนี้กังหันน้ำชัยพัฒนายังได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ...

  Read more
 • อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

  ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอ ...

  ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.คมเดช บุญประเสริฐ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรส ...

  Read more
 • รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ปี 2561 (2018)

  รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือน ปี 2561 (2018)   รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือนธัน ...

  รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือน ปี 2561 (2018)   รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2561      รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561      รายชื่อทรั ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561

  ชื่อหนังสือ: ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช ...

  ชื่อหนังสือ: ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559 เล่ม 1 ชื่อผู้แต่ง: กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง Call Number: อ 929.4 ช599 ...

  Read more