21 August 2019

Archives for February 2018
 • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

  วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผ ...

  วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้าม ...

  Read more
 • วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

  คำว่า “วิทยุกระจายเสียง” นี้เดิมทีเดียว เรายังไม่มีคำใช้เรียกกันเป็นภาษาไทย  จอมพลเรือ กรมพินิจพระนครสวรร ...

  คำว่า “วิทยุกระจายเสียง” นี้เดิมทีเดียว เรายังไม่มีคำใช้เรียกกันเป็นภาษาไทย  จอมพลเรือ กรมพินิจพระนครสวรรค์วรพินิจ ทรงใช้วิธีเรียกทับศัพท์ “Radio Telegraph” ว่า “ราดิโอโทรเลข” ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จ ...

  Read more
 • วันศิลปินแห่งชาติ

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลายสาขา ทั้งทางด้านประติมากรรม ได้ทรงร่วมกับช่ ...

  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลายสาขา ทั้งทางด้านประติมากรรม ได้ทรงร่วมกับช่างประติมากรรมฝีมือเยี่ยมในสมัยนั้นแกะสลักบานประตูไม้พระวิหาร วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นลายเครือเถา ...

  Read more
 • One Day Visit in Chula-สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    รศ. ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และรักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ พร้ ...

    รศ. ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และรักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับบุคลากรจาก สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเรียนรู้การบริหา ...

  Read more
 • งาน WordCamp Bangkok 2018 มหาวิทยาลัยสยาม

  WordCamp Bangkok 2018 รอบ Conference Day จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม ตึ ...

  WordCamp Bangkok 2018 รอบ Conference Day จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ มหาวิทยาลัยสยาม ตึก 19 โดยในปีนี้มีผู้เข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน งานในปีนี้มีการแบ่งออกเป็น 2 วัน ชื่ ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2561

  แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resou ...

  แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center ...

  Read more
 • วันตรุษจีน Chinese New Year

  เชื่อกันว่าประเพณีนี้มีมานานกว่าสี่พันปีแล้ว จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เดิมที่ไม่ได้เรียกว่าเทศกา ...

  เชื่อกันว่าประเพณีนี้มีมานานกว่าสี่พันปีแล้ว จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เดิมที่ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลตรุษจีน แต่มีชื่อเรียกต่างกันตามยุคสมัย คือเมื่อ 2100 ปีก่อนคริสตศักราชจะเรียกว่า “ซุ่ย” มีควา ...

  Read more
 • Valentine’s Day-วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

  ประวัติความเป็นมาของ วันวาเลนไทน์ เราคงจะได้รับฟังต่อๆ กันมาว่ามีที่มาจากประวัติของ เซนต์วาเลนไทน์ (Saint ...

  ประวัติความเป็นมาของ วันวาเลนไทน์ เราคงจะได้รับฟังต่อๆ กันมาว่ามีที่มาจากประวัติของ เซนต์วาเลนไทน์ (Saint Valentine) นักบวช ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ แม้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาจะต้องจบลงด ...

  Read more
 • วันรักนกเงือก

  วันรักนกเงือก ตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปี "นกเงือก" (Hornbill) เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งแทนคำว่า "รักแท ...

  วันรักนกเงือก ตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปี "นกเงือก" (Hornbill) เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งแทนคำว่า "รักแท้" เพราะนกเงือกจะมีลักษณะการครองคู่แบบ "รักเดียว ใจเดียว" หรือ "แบบผัวเดียวเมียเดียว"จนแก่จนเฒ่ ...

  Read more
 • วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบขอ ...

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในวัน 10 กุมภาพันธ์ จึงได้มีการกำหน ...

  Read more