แนะนำ แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตาม ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตาม ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อติดตามผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวัง ประเมินสุขภาพผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและต้อง กักตัวเองภายในที่อยู่อาศัยเป็นเวลา 14 วัน โดยจะรายงานสุขภาพ รวมทั้งเก็บข้อมูลการเดินทาง เส้นทาง เพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป โดยมีกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที เมื่อมีอาการ

[wonderplugin_pdf src=”https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2020/03/DDC-Care-Tracking-covid-19-thailand.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ดาวน์โหลด แอปพลิชั่น DDC-Care

ทั้งนี้ บุคคล ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ดังกล่าว สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น DDC-care เพื่อรายงานสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน ได้เช่นเดียวกัน แอปพลิเคชั่น DDC-Care สามารถดาวน์โหลดได้จากอุปกรณ์มือถือแพลตฟอร์มต่างๆ Google Play (Android), App Store (Apple) เริ่มปล่อยให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยจะให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ดาวน์โหลดติดตั้งแอพพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนทันที ที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านพรมแดนทางบก รวม 46 ด่าน 

google play download application e

(เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563)

ระบบป้องกัน ของ แอพพลิเคชั่น DDC-Care

แอพนี้มาพร้อมกับระบบป้องกันคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ระดับสูงสุด แอพ DDC-Care พัฒนาโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยความร่วมมือกันด้านข้อมูล ระหว่างกรมควบคุมโรค, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) (กลุ่มสตาร์ทอัพ)

แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

Application for monitoring people who may be infected by COVI D-19. Available in 2 Languages. Travelers from countries with high-risk. Download DDC-Care at the airport. Install and register. Insert fill personal information, travel information and confirmation.


แนะนำแอพ ใกล้มือหมอ แอพเช็คอาการเสี่ยงของโรคแบบออนไลน์ เช็คอาการโควิด-19 เบื้องต้น โดยไม่ต้องตรวจเองที่โรงพยาบาล พัฒนาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   Google play คลิก… / App Store…  / ดูคู่มือ YouTube


แนะนำเว็บไซต์สำหรับ ติดตามตรวสอบ เช็คสถานที่ รายงานสถานการณ์ #พื้นที่เสี่ยง #ผู้ติดเชื้อ #covid19 #โคโรนาไวรัส โควิด-19, Covid Tracker, Real-time fever tracking, Coronavirus Map, COVID-19 Case Tracker, Coronavirus Disease, Research, and Statistics ประเทศไทย

เปิดบนแท็ปใหม่


เปิดบนแท็ปใหม่

 

 


เรื่องอื่นๆ ที่คล้ายกัน:

แนะนำ แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตาม ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตรวสอบ เช็คสถานที่ เว็บรายงาน พื้นที่เสี่ยง สถานการณ์ ผู้ติดตาม ผู้ติดเชื้อ covid-19 โคโรนาไวรัส โควิด-19, Covid Tracker, Real-time fever tracking, Coronavirus Map, COVID-19 Case Tracker, Coronavirus Disease (COVID-19), Research and Statistics, สถานการณ์ ติดตาม ผู้ติดเชื้อ covid19 โคโรนาไวรัส