ฐานข้อมูลวิชาการ

ฐานข้อมูลวิชาการ  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ เน้นฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งเข้าถึงวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ มีกระบวนการประเมินคุณภาพ สามารถสืบค้น แล้วเข้าถึงได้โดยเสรี มีความหลากหลายในสาขาวิชาต่าง ๆ library su-su library

 Science Direct  ” กลุ่มฐานข้อมูลวิชาการทางด้าน Life Sciences & Medicine Collection ซึ่งประกอบด้วยวารสารในสาขาวิชาการทางด้าน Agricultural & Biological Sciences Biochemistry,Genetics & Molecular Biology Health Sciences, Pharmacology, Toxicology&Pharmaceutics “. **ฐานข้อมูลนี้ใช้สืบค้นได้เฉพาะภายในเครือข่ายอินเทอร์ของรั้วมหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น** คลิกอ่าน>> คู่มือการใช้งาน Online Information Resource

Science Direct ฐานข้อมูลวิชาการ Read More »

คลิก >>สืบค้นฐานข้อมูล ห้องสมุดข่าว – มติชนออนไลน์ ” ฐานข้อมูลที่ท่านสามารถสืบค้นเนื้อหาเป็นภาษาไทย (ทั้งเนื้อเรื่องและภาพประกอบ) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งเนื้อหาที่เป็นกฤตภาคหรือเนื้อหาฉบับเต็มในบางข้อมูลซึ่งมาจากวารสารในเครือ เช่น จากมติชนสุดสัปดาห์และสามารถสืบค้นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ได้ข้อมูลมากจาก The Nation และ Bangkok Post (ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี)”. **หากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ต้องการเชื่อมต่อบริการห้องสมุดข่าวมติชนออนไลน์ นอกเครือข่ายอินเทอร์เนทของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม** คลิกอ่าน>> คู่มือการใช้งาน Online Information Resource  

ฐานข้อมูล “มติชนออนไลน์ (Matichon Information Center)” Read More »

วารสารออนไลน์ (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยวารสารฉบับปัจจุบันและสามารถสืบค้นย้อนหลังได้กว่า 20 ปี (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกันกับวารสารฉบับตีพิมพ์ซึ่งประกอบด้วย คลิกสืบค้นที่รูป   7.1 Cornell Hospitality Quarterly 7.2 Journal of Hospitality & Tourism Research 7.3 Journal of Travel Research   วารสารออนไลน์ (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วารสารออนไลน์ (E-Journal) Read More »