คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด

 

คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด

จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการด้านงานวรรณกรรม  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559

มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการให้บริการที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โทร. 0-2547-4621-25 สายด่วน 1368  สำนักลิขสิทธ์ โทร. 0-2547-4633,  0-2547-4634

โทรสาร. 0-2547-4631

เว็บไซต์: www.ipthailand.go.th