Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพ

Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพชื่อเรื่อง :  Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพ 

ชื่อผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ 

Call Number : 005.369 ด211อ 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 มี.ค.2566 หนังสือ “Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel 365 โดยได้รวบรวมเนื้อหา เทคนิคการใช้งาน Excel ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การประยุกต์ใช้งาน Excel ด้วยการนำคำสั่งแบบผสมผสานหลายคำสั่งใน 1 งาน เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมทริคการใช้งานแบบมืออาชีพไว้อย่างครบครันด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลายชนิดของ Excel รวมถึงการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าประทับใจ มาติดตามและเรียนรู้จากการใช้งาน Excel ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จจากการใช้งาน Excel ได้อย่างแน่นอน ด้วยหนังสือเล่มนี้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oInsight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพ / ดวงพร เกี๋ยงคำ

 

Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพ