กอช. ร่วมกับ ม.สยาม ส่งเสริมการออม ให้นักศึกษาตระหนักถึงการออมเงิน ตั้งแต่วัยเรียน

วันที่ 28 ก.พ. 2563 กอช. ร่วมกับ ม.สยาม ส่งเสริมการออม ให้นักศึกษาตระหนักถึงการออมเงิน ตั้งแต่วัยเรียน  โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการออมในสถานศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยสยาม
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการออมในสถานศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
กอช.จับมือ ม.สยาม ส่งเสริม นศ.ออมเงินระยะยาว
จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสยาม ที่ยังไม่มีสวัสดิการคุ้มครองเพื่อการชราภาพ ได้ตระหนักถึงการออมเงินตั้งแต่วัยเรียน

ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสยาม ที่ยังไม่มีสวัสดิการคุ้มครองเพื่อการชราภาพ ได้ตระหนักถึงการออมเงินตั้งแต่วัยเรียน โดยทาง กอช. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการวางแผนการออมเงินกับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการบอกต่อให้กับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวได้เข้าถึงสิทธิการมีเงินบำนาญ สร้างหลักประกันหลังเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี เป็นรายเดือนและสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ

แอพ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ดาวน์โหลด “แอป กอช.” ได้ผ่าน แอป สโตร์ (คลิกไปที่..App Store) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบไอโอเอส (IOS) และดาวน์โหลดผ่าน เพลย์ สโตร์ (คลิกไปที่..Play Store) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) โดยพิมพ์คำค้นหาว่า “กอช.” หรือสแกนดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ที่ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ กอช. นอกจากนี้สมาชิก กอช. หรือผู้สนใจยังสามารถใช้บริการทั้งหมดของแอป “กอช.” ผ่านระบบ E Service ในเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th ได้อีกด้วย

แอพ กองทุนการออมแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กอช. ได้ที่สายด่วนเงินออม คลิกโทร. 02-049-9000 หรือ www.nsf.or.th ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน หรือธนาคารของรัฐ ทั้ง 4 แห่ง ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาทำการของธนาคาร รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม และเทสโก้โลตัสทั่วประเทศ”

ตรวจสอบสิทธิ สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

คำนวณบำนาญ สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)


รายการอ้างอิง:

กอช.จับมือ ม.สยาม ส่งเสริม การออมในสถานศึกษา ออมเงินระยะยาว ตั้งแต่วัยเรียน