รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google Analytics

ชื่อเรื่อง:    รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
ชื่อผู้แต่ง: ศุภณัฐ สุขโข        
Call Number:   658.872 ศ686ร 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 ก.พ. 2563 หนังสือ “รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google Analytics” เล่มนี้ จะช่วยให้เราค้นหาคำตอบ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ของเรา โดย Google Analytics จะมีหน้าที่คอยจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วนำข้อมูลนั้นมาแสดงเป็นตัวเลข ในรูปแบบกราฟ ตาราง  เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกบนเว็บไซต์ของเราได้ และมาค้นหาคำตอบ ? ได้ในหนังสือเล่มนี้                                                                                 
                                                                                                                                                    Pornpit