การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

20 January 2020

พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio
พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio

พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio

ชื่อหนังสือ: พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio
ชื่อผู้แต่ง: สุพจน์ สง่ากอง  
Call Number: 005.428 8262562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 31 ก.ค. 2562 แอพพลิเคชันที่มีใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย ในหนังสือ “พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio” เล่มนี้ จึงได้มีการแนะนำผู้อ่านในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแอพ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาแอพแอนดรอยด์ แนะนำส่วนประกอบและวิธีใช้งาน Android Studio วิธีรันแอพบนแบบจำลองชนิดต่างๆ การออกแบบและปรับแต่งหน้าจอ เลย์เอาต์ของแอพ การสร้างแอพเพื่อเชื่อมต่อและใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างแอพมัลติมีเดีย อาทิ บันทึกเสียง ถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ การจัดการภาพและวิดีโอ พร้อมทดสอบการทำงานของแอพ และเตรียมเผยแพร่ไปไว้บน Google Play ต่อไป

 


พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio

About The Author

Related posts