เทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่น

ชื่อเรื่อง :  เทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่น

ชื่อผู้แต่ง : อิซะมุ,ไซโต

Call Number :  พ 158.2 อ715ท 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 มี.ค. 2563 หนังสือ “เทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่น” เล่มนี้เป็นการสร้างจิตวิทยาของผู้ชายและผู้หญิง จิตวิทยาเพื่อพัฒนาการคบคน จิตวิทยาวิเคราะห์ตัวตน และจิตวิทยาด้านมืดที่ควบคุมคน พร้อมสาระความรู้ด้านจิตวิทยาและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันวันมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ เราจะมีเทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้!

                                                                                           Pornpit