การบัญชีต้นทุน 1 : Cost Accounting

ชื่อเรื่อง:   การบัญชีต้นทุน 1 : Cost Accounting

ชื่อผู้แต่ง:  เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ              

Call Number:   657.42 บ784ก 2562 ล1

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ก.พ.2563 หนังสือการบัญชีต้นทุน 1″ เล่มนี้ ให้ความรู้เบื้องต้นกับการบัญชีต้นทุน ต้นทุนการผลิตและการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ การบัญชีต้นทุนวัตถุดิบ การบัญชีค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ฯลฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการบริหารต้นทุนสามารถดำเนินธุรกิจและกิจการได้โดยอย่างมีประสิทธิภาพ!