รู้จริงเรียนจีน จุ๊กจิ๊กจอจีน เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ชื่อเรื่อง: รู้จริงเรียนจีน จุ๊กจิ๊กจอจีน เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
ชื่อผู้แต่ง :   เหยิน จิ่งเหวิน
Call Number:   495.18 ห723ร 2562 ล2
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 ก.พ.2563 หนังสือ “จริงเรียนจีน จุ๊กจิ๊กจอจีน เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2” เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง มีเนื้อหาความรู้ด้านภาษาจีน ความรู้ทั่วไป ไวยากรณ์ การใช้คำหรือการแปล ฯลฯ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และอ่านสนุก น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในภาษาจีน