Super genes ยีนออกแบบได้

ชื่อเรื่อง:   Super genes ยีนออกแบบได้
ชื่อผู้แต่ง: โชปรา, ดีพัค                 
Call Number:    พ 613 ช383ซ 2561
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 ก.พ.2563 หนังสือ” Super genes ยีนออกแบบได้” เล่มนี้ จะให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความลับอีกมากมาย ที่ค้นพบและแฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนั้นคือ “ยีน” แต่กลับมีพลังอำนาจมหาศาล คือ ก่อให้เกิดชีวิต และ สร้างตัวตนของมนุษย์  อยากรู้เรื่องราวความลับของ “ยีน”  นี้ มาค้นหาคำตอบ ? ได้ในหนังสือเล่มนี้!