เรียนภาษาไทย : Learn Thai : a short-cut to mastering Thai

ชื่อเรื่อง:   เรียนภาษาไทย : Learn Thai : a short-cut to mastering Thai
ชื่อผู้แต่ง: ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
Call Number:    495.91824 ธ152ร 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 ก.พ.2563 หนังสือ“เรียนภาษาไทย ” เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย อาทิเช่น การอ่านพยัญชนะและสระ การนับเลข วันเดือน ปี ไวยากรณ์ไทยและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ พร้อม ดีวีดี ประกอบการออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น!
                                                                                                                             Pornpit