ธรรมชาติบำบัด : ร้อยแปดพันเก้าสมุนไพร ห่างไกลโรค

ชื่อเรื่อง:    ธรรมชาติบำบัด : ร้อยแปดพันเก้าสมุนไพร ห่างไกลโรค
ชื่อผู้แต่ง: วันโชค
Call Number:   พ 615.321 ว428ธ 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ก.พ.2563 หนังสือ “ธรรมชาติบำบัด : ร้อยแปดพันเก้าสมุนไพร ห่างไกลโรค” ล่มนี้ได้รวบรวมสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคภัยได้อย่างไม่น่าเชื่อ อาทิ เช่น กรรณิการ์ กระดังงาไทย กระเจี๊ยบแดง กระชาย กระเทียม กระวาน กล้วย ฯลฯ โดยอธิบายสรรพคุณ ลำดับ เป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ เหมาะกับผู้ที่สนใจและดูแลสุขภาพ!
                                                                                                                                                     Pornpit