การบัญชีบริหาร

ชื่อเรื่อง:  การบัญชีบริหาร : Management Accounting
ชื่อผู้แต่ง : สุปราณี ศุกระเศรณี …[และคนอื่นๆ]
Call Number: 657 ส823ก 2561
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 31 ม.ค.2563 หนังสือ “การบัญชีบริหาร” เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร งบประมาณ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจในเชิงธุรกิจของการบริหารการดำเนินงานได้ !