วารสารนโยบายพลังงาน

วารสาร-แนะนำวารสาร 21 ก.พ. 2562

ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารนโยบายพลังงาน
ISSN: –   0859-3701
จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ – ฉบับที่ 127 (ส.ค.-ก.ย. 2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 16 ก.พ. 2562 วารสารนโยบายพลังงานที่กำลังนำเสนอขณะนี้ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ยังคงน่าติดตามอย่างยิ่ง ซึ่งเนื้อหาในฉบับก็ได้พูดถึงเรื่องของ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน อีกทั้งยังมีบทความทางด้านพลังงานที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น บทความด้านปิโตเลียม  บทความด้านไฟฟ้า บทความด้านสถานการณ์พลังงาน สถานการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบทความทางด้านนโยบายพลังงาน เป็นต้น สนใจศึกษารายละเอียดภายในฉบับได้เลยนะคะ  ที่สำคัญวารสารนโยบายพลังงานฉบับหน้าจะทำเป็นรูปแบบ E-book สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th)