Dentistry

  ชื่อเรื่อง : Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth ชื่อผู้แต่ง : Arthur J. Nowak Call Number : 617.634 C641 2007 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ต.ค.2566  เป็นตำราที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทันตกรรม เนื่องจากอุบัติเหตุ ในส่วนการรักษาโรคฟันที่เกิด บาดเจ็บ วินิจฉัยฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การแตกหักของฟัน พร้อมภาพประกอบสี่สีชัดเจน เพื่อการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการรักษา การติดตามผลการรักษา  เหมาะสำหรับทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้ศึกษาด้านทันตกรรม ใช้แนวทางการปฎิบัติงานด้านทันตกรรม   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Textbook and color atlas of traumatic […]

Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth Read More »

  ชื่อเรื่อง : A clinical guide to dental traumatology ชื่อผู้แต่ง : Louis H. Berman, Lucia Blanco, Stephen Cohen., editor Call Number : 617.634 C641 2007 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.ย.2566  เป็นตำราที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทันตกรรม ในส่วนการรักษาโรคฟันที่เกิด บาดเจ็บ วินิจฉัยฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การแตกหักของฟัน การรักษาเนื้อฟัน รากฟัน  การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการรักษา การติดตามผลการรักษา  เหมาะสำหรับทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้ศึกษาด้านทันตกรรม ใช้แนวทางการปฎิบัติงานด้านทันตกรรม   Link to Library Row Hit Heading 1 1 A clinical guide to dental

A clinical guide to dental traumatology Read More »