สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ชื่อวารสาร: สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์: Walailak Abode of Culture Journal
Print ISSN: 2228-804X
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 25 เม.ย. 2563 

    Description: Walailak Abode of Culture Journal, Walailak University, is delighted to invite lecturers, academics and interested scholars to submit academic articles for publication in Walailak Abode of Culture Journal which publishes two issues a year: issue 1 (January-June), and issue 2(July – December).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์: Walailak Abode of Culture Journal