ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ เพราะงานศิลปะคือ การฝึกสมองซึกขวา ในการพัฒนาจิตใน อารมณ์ จินตนาการด้านศิลปะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวาดลายเส้น Drawing และลงสีน้ำตามจินตนาการ ฝึกฝนความอดทน สมาธิและการผ่อนคลายจิตใจ อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดกับอาชีพอื่นๆได้ วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยวิทยากร คุณไพฑูรย์ กลั่นไพฑูรย์ อาจารย์พิเศษด้านศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงละครชั้น 3 ตึก 4 ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการอบรมทักษะศิลปะครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


         

   

About The Author

Related posts