อบรมเชิงปฎิบัติการ สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO แพทยศาสตร์

อบรมเชิงปฎิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO แพทยศาสตร์ วันที่ 20 ก.ค. 2560  ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยเฉพาะฐานข้อมูล “Medline Complete” เป็นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่สําคัญและเป็นที่รู้จักกันดีประกอบด้วยข้อมูลแบบเต็ม จากวารสารชั้นนําด้านการแพทย์โดยตรง จํานวนมากกว่า 2,100 รายชื่อและดรรชนีจากวารสารต่าง ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน

อบรม แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมเชิงปฎิบัติการ สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO แพทยศาสตร์