แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: เที่ยวนิวซีแลนด์ New Zealand ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ สวรรค์ซีกโลกใต้

ชื่อผู้แต่ง: ณิศรา ตีระวัฒนพงษ์
Call Number:  พ 919.304 ณ449ท 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือเที่ยวนิวซีแลนด์ New Zealand ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ สวรรค์ซีกโลกใต้” เล่มนี้จะพาคุณไปเที่ยวนิวซีแลนด์ได้อย่างจุใจเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่เกาะเหนือ ไปจนถึงเกาะใต้ โดยเกาะเหนือ จะประกอบด้วย Auckland, Northland, Hamilton-Taupo and Waikato, Rotorua, Tongariro และ Wellington และที่เกาะใต้ อาทิเช่น Cristchirch, Marlborough, Tasman, Westcoast, Queenstown, Dunedin, Southland และ Steward island ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดอันแน่นด้วยข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย พร้อมด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นคู่มือเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


แนะนำหนัหนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561งสือ: INFOGRAPHIC Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + Make Money

ชื่อผู้แต่ง: ธัญธัช นันท์ชนก
Call Number:  006.6 ธ468อ 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ INFOGRAPHIC Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + Make Money”  เล่มนี้ เป็นวิธีการสื่อสาร ถ่ายทอด อธิบายเนื้อหา ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบใหม่ๆ โดยเน้นการนำเสนอเป็นภาพกราฟิก ประกอบการอธิบายด้วยข้อความสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ แนะนำวิธีการออกแบบ Infographic ตั้งแต่การหาไอเดีย การเตรียมข้อมูล และการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าง Illustrator, Visio, Word, Excel และ PowerPoint รวมถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการเครื่องมือช่วยออกแบบ หรือแม้แต่การรับจ้างออกแบบให้เลย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างเวิร์กช็อปหลากหลายแบบ พร้อมแนะนำช่องทางทำเงินจากการออกแบบ Infographic เป็นอาชีพด้วย


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Call Number: RH 344.07 ร451 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ “รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เล่มนี้เป็นเรื่องการทำวิจัย ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และร่างกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นโครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เห็นชอบให้มีการเตรียมการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533 ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: การบัญชีขั้นกลาง 2

ชื่อผู้แต่ง: พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
Call Number: 657.044 พ717ก 2561 ล2
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ “การบัญชีขั้นกลาง 2” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมทั้งตัวอย่างไว้อย่างละเอียด โดยครอบคลุมถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน รายการที่ไม่แน่นอน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหา และตัวอย่าง สำหรับการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดทำงบกระแส  เงินสด การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ ซึ่งเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจด้านบัญชี

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ

Call Number: พ 028.9 ช576ท 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ” เมื่ออ่านหนังสือแล้วได้ประโยชน์จริงหรือ คุณอาจจะเคยได้ยินกับคำถามนี้ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ควรอ่าน เพราะมีการแนะนำเทคนิคที่ช่วยให้จำเนื้อหาหนังสือได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือหรือคนที่อ่านหนังสือเป็นประจำไม่ว่าจะนำไปใช้กับการเรียน การทำงาน ธุรกิจ หรือเรื่องใดๆ ก็ตามในชีวิต อาทิเช่น อ่านครั้งละ 15 นาที 4 ครั้งจะช่วยให้จำได้แม่นกว่าอ่านรวดเดียว 1 ชั่วโมง ถ้าอยากจำเรื่องยากๆ อย่าท่องจำตอนกลางวัน อ่านแบบสลับบทไปมาจะช่วยให้เนื้อหาติดหนึบอยู่ในหัว ขยับมือไปด้วยระหว่างที่อ่าน แล้วพลังสมองจะเพิ่มขึ้นมหาศาล การตั้งใจอ่านทุกตัวอักษรจะทำให้คุณจำเนื้อหาได้น้อยลง หรือถ้าอ่านหนังสือตอนที่กำลังตื่นเต้น คุณจะจำเนื้อหาได้นานถึง 30 ปี เลยทีเดียว ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ สามารถช่วยให้คุณทบทวนวิธีการอ่านของตัวเอง ว่าอ่านแล้วได้ประโยชน์จากหนังสือ อย่างเต็มที่แล้วรึยัง และสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริง


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: พิซิต CU-TEP 100++(ฉบับปรับปรุง)

ชื่อผู้แต่ง: ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
Call Number: 425 ป136พ 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ พิซิต CU-TEP 100++(ฉบับปรับปรุง)” เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบที่สรุปเนื้อหาเข้มข้น อ่านง่าย เน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเนื้อหา เพื่อให้สามารถทำข้อสอบจริง ได้มากกว่าเป็นเพียงคู่มือ ที่เน้นตัวอย่างข้อสอบทั่วไป ผู้จัดทำได้สรุปเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุด ทั้งในส่วนของไวยากรณ์ การอ่าน และคำศัพท์ โดยประมวลผลจากข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี หนังสือคู่มือเล่มนี้จึงจัดว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับการสอบ ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจอย่างดียิ่งที่จะทำข้อสอบได้จริง และมีความรู้ในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย ซึ่งจะช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้อ่านเป็นอย่างดี

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล

ชื่อผู้แต่ง: ใจทิพย์ ณ สงขลา
Call Number: 371.33 จ971ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ “การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล” เล่มนี้จะนำคุณสู่โลกอีกใบที่ซ้อนกันอยู่ โลกของจินตนาการที่สำคัญกว่าความรู้ ซึ่งการเรียนแนวดิจิทัลจะเติมเต็มความใฝ่รู้ ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางการศึกษา ที่บรรจบเส้นทางการเรียนในระบบ และตามอัธยาศัยให้ทอดยาวไปพร้อมกัน เป็นการเรียนเพื่อทักษะสมรรถนะ เพื่อชีวิตและตลอดชีวิต การเรียนไม่ใช่ภาระหน้าที่ของผู้สอนหรือผู้เรียน แต่หลอมรวมสังคมทั้งระบบ การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัลจึงเป็นเกตเวย์ สำหรับนักพัฒนาบุคลากร ครู นักการศึกษา นักพัฒนาองค์กร เนื้อหาภายในเล่มจึงมีทั้งการเรียน การสอน แนวดิจิทัล ดิจิทัลในแนวพฤติกรรมนิยม ดิจิทัลในแนวทางการสร้างความรู้ ความแตกต่างของผู้เรียน การออกแบบนวัตกรรมการเรียนแนวดิจิทัล ห้องเรียนดิจิทัล: ห้องเรียนกลับด้านและผสมผสาน เว็บและอีเลิร์นนิง โมบายเลิร์นนิง ผสานความจริงด้วยสื่อในการเรียนรู้แบบภควันตภาพ และ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ เป็นต้น


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: วิจัยการตลาด

ชื่อผู้แต่ง: วุฒิ สุขเจริญ
Call Number: 658.83 ว862ว 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ “วิจัยการตลาด” เล่มนี้เรียงเรียงเนื้อหาจากตำรา งานวิจัย บทความทางวิชาการ และประสบการณ์และงานวิจัยของผู้เขียน เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน จำนวนทั้งสิ้น 15 บท ด้วยกัน อาทิเช่น ตอนที่ 1 บทบาทและกระบวนการวิจัยการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยการตลาดและสามารถออกแบบการวิจัยตลาดได้ ส่วนตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด ต้องการให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยการตลาด สำหรับตอนนี้ต้องการให้ผู้อ่านสามารถใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอรายงานการวิจัยการตลาด เป็นต้น นอกจากมีเนื้อหาที่ละเอียดแล้ว ยังมีตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด สามารถนำไปประยุกต์กับงานการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: บาลีไวยากรณ์

ชื่อผู้แต่ง: คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Call Number: 491.37 บ294 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ “บาลีไวยากรณ์” เล่มนี้เป็นหนึ่งในวิชาแกนพระพุทธศาสนาที่กำหนดให้ศึกษา การเขียน การอ่านการออกเสียงพยัญชนะ การเชื่อมอักษรได้อย่างถูกต้อง โดยมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “บาลีไวยากรณ์ : Pali Grammar” ประกอบด้วย สมัญญาภิธาน สนธิ นามศัพท์ กติปยศัพท์ สังขยาและสัพพนาม อัพยยศัพท์ อาขยาต กิตก์ สมาส และ ตัทธิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงวิชาการด้านพุทธศาสตร์เกี่ยวกับหลักภาษาบาลี แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: ท้องถิ่นรังสิต : จากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ชื่อผู้แต่ง: จันทิมา อังคพาณิชกิจ
Call Number:  959.3 จ285ท 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ ท้องถิ่นรังสิต : จากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน” เล่มนี้เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ปรับปรุงมาจากรายงานการวิจัย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต …ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอดีต แนวทางการวิเคราะห์ เรื่องเล่าเป็นกรอบในการศึกษาวิจัย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รังสิตและคลองรังสิต และข้อมูลบอกเล่าเชิงประวัติศาสตร์จากการสัมภาษณ์และการสนทนากับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รังสิตมากกว่า 30 ปี ทั้งหมด52 คน ผลการศึกษาพบว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลาหลักด้วยกันได้แก่ สมัยที่หนึ่ง เป็นการตั้งถิ่นฐานและการสัญจรก่อนกำเนิดโครงการรังสิต ครอบคลุมเวลาราวสมัยอยุธยาตอนต้นถึงก่อน พ.ศ.2433  สมัยที่สอง การตั้งถิ่นฐานและการสัญจรในยุคกำเนิดโครงการรังสิต จนถึงเริ่มพัฒนาถนนระหว่าง พ.ศ. 2433 ถึงราวทศวรรษ 2510 ทำให้เริ่มมีประชากรทั้งคนไทย คนจีน และคนมอญอพยพเข้าไปตั้งชุมชนกันมากขึ้น  สมัยที่สาม การตั้งถิ่นฐานและการสัญจรสมัยที่ใช้ถนนและเลิกการใช้เรือ ครอบคลุมเวลาระหว่างทศวรรษ 2510 ถึงปัจจุบัน เมื่อมีการพัฒนาถนนรังสิต-นครนายก ถนนรังสิต-ปทุมธานี และถนนพหลโยธิน ทำให้การใช้เรือไม่ได้รับความนิยมอีก เพราะถนนสะดวกกว่ากันมาก นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นอีกว่าเรื่องราวและการบอกเล่าเกี่ยวกับอดีตของคนรังสิต ได้ทำให้พื้นที่คลองรังสิต กลายเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ และเป็นชุมชนที่มีอดีต ที่เปี่ยมด้วยความสุข ความสดใสภายใต้การนำเสนอตัวตนของคนในปัจจุบัน


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: รู้ลึก..รู้ทัน ชนะคดีจราจร คู่มือผู้ใช้รถ….ใช้ถนน

ชื่อผู้แต่ง: คณะวิชาการ The Justice Group, ผู้รวบรวม
Call Number: 343.098 ร719 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561  หนังสือ “รู้ลึก..รู้ทัน ชนะคดีจราจร คู่มือผู้ใช้รถ….ใช้ถนน” เล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งมีการแก้ไขใหม่ล่าสุด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 14/2560 ซึ่งประกอบด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก คำวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฐานความผิดและอัตราโทษตามบทกำหนดโทษ เครื่องหมายจราจรทางบก และตัวอย่างคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก ภายในเล่มมีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นคู่มือประจำรถของผู้ขับขี่ รวมถึงเจ้าพนักงานตำรวจจราจร ทนายความ และนักกฎหมายทุกท่าน

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561แนะนำหนังสือ: ระบบประสาทและการทำงาน

ชื่อผู้แต่ง: เฉง นิลบุหงา
Call Number: 611.8 ฉ361ร 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561  หนังสือ ระบบประสาทและการทำงาน” เล่มนี้ มีเนื้อหาภายในเล่มทั้งหมด 21 บท ด้วยกัน ประกอบด้วย ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งทั้งสองระบบทำงานเชื่อมโยงและประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพและซับซ้อน แต่ละระบบยังประกอบด้วยระบบประสาทรับความรู้สึกกับระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป เช่น ร้อน เย็น และเจ็บ กับระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ เช่น การได้กลิ่น การมองเห็น การได้ยิน และการทรงตัว นอกจากนี้ยังมีการรับรู้ความรู้สึกจากภายใน เช่น การรับรู้ภายในช่องท้อง การรับรู้จากกล้ามเนื้อและข้อต่อ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษากายภาพบำบัด และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 


แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561

โพสที่เกี่ยวข้อง