แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร
Call Number: 390.22 753 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึง เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ อันเกี่ยวเนื่องด้วยงานพระบรมศพ ตั้งแต่เครื่องตั้งการประดิษฐานพระบรมศพ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอันเชิญพระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ เช่น พระเมรุมาศ ราชรถและพระยานมาส พระจิตกาธาน เครื่องสังเค็ด เครื่องประโคมและมหรสพต่างๆ อันถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพระราชพิธีดังกล่าวด้วย จากเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลภายในตัวเล่มที่จัดทำขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจักเป็นอนุสรณียวัตถุที่ทรงคุณค่าในการจดจารึก สืบสาน และธำรงไว้ซึ่งเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนขนบธรรมเนียมแบบแผนตามโบราณราชประเพณี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสืบไป


 หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร
ชื่อผู้แต่ง: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ.2498-
Call Number: 915.1 6222561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ “เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร” เล่มนี้ เป็นคำบรรยายพระราชนิพนธ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงบรรยายเรื่อง ย่ำแดนมังกร แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2533 เนื้อหาสาระเปี่ยมด้วยข้อพินิจทรงคุณค่า และครอบคลุม อันทำให้ผู้ฟังเข้าใจ และซาบซึ้งยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระปรีชาสามารถด้านจีนวิทยาอย่างถ่องแท้ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนแต่ละครั้ง ได้เสด็จทอดพระเนตรศิลปวัตถุที่จัดแสดงตามสถานที่สำคัญ รวมถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประเทศจีนในแง่มุมต่างๆ คำบรรยายที่ทรงแสดงในครั้งนั้น จึงไม่ได้มาจากการศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำราทั่วไป หรือจากการได้เห็นได้ชมมาอย่างหนึ่งอย่างใดมา หากแต่เป็นคำบรรยายที่ได้รู้ ได้เห็น และด้วยประสบการณ์ต่างๆ ที่ทำให้พระองค์ทรงความเข้าใจประเทศจีนอย่างแท้จริง

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
ชื่อผู้แต่ง: ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, อเล็กซานดรา ดัลเฟอร์โร, บรรณาธิการ
Call Number: 069 522 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  “การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์” เล่มนี้ รวมบทบรรยายองค์ปาฐกในงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 (Museum Without Walls) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (Museum Education NOW!) ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย 11 เรื่องด้วยกัน บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และถือเป็นบทเรียนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับผู้ปฏิบัติการในพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นภัณฑารักษ์ นักการศึกษาหรือนักวิชาการทีสนใจบทบาทด้านการศึกษาของพิพิธภัณฑ์กับสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: ธีรวัฒน์ ประกอบผล
Call Number: 005.133 6472561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  “คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งการแนะนำภาษาซี  ขั้นตอนการทำงาน Algorithm โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น แนวคิดในการเขียนโปรแกรม ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล  และคำสั่งควบคุม เป็นต้น ซึ่งอธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบ สามารถเห็นขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน และทำตามได้จริง จะเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาและสนใจการเขียนโปรแกรมภาษาซี และเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงต่อไป อีกทั้งยังเป็นคู่มือเพื่อศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: เทคนิคการแกะสลักเทียน เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง: สุรชัย ศรีใส
Call Number: 736.93 8472561 1
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  “เทคนิคการแกะสลักเทียน เล่ม 1” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มได้มีการรวบรวมเทคนิคการแกะสลักเทียนลวดลายต่างๆ ในงานศิลปะไทย มาถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษาเล่าเรียนเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดเป็นลวดลายใหม่ๆ ได้ต่อไป และนอกจากนี้ยังได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิตสื่อเสมือนจริง (AR: Augmented Reality Technology) ไว้ในเล่ม เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบแอนครอยด์ ก็สามารถรับชมวีดิทัศน์ ในการแกะสลักแต่ละขั้นตอนได้เลย

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: รวมสูตรคำนวณและฟังก์ชัน Excel Formulas+Functions ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
Call Number: 005.369 พ553ร 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ “รวมสูตรคำนวณและฟังก์ชัน Excel Formulas+Functions ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้เนื้อหาครบถ้วนกับการเรียนรู้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน ที่ช่วยให้การใช้งาน Excel สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหามีทั้งสรุปพื้นฐานการใช้งาน ทบทวนการ อธิบายพื้นฐานการใช้สูตรและฟังก์ชันต่างๆโดยจะกล่าวถึงฟังก์ชันต่างๆในหมวด Financial, Logical, Text, Date & Time, Lookup & Reference, Math & Trig, Statistical, Information และ Engineering พร้อมทั้งคำอธิบายการใช้งานไว้อย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ และสามารถนำฟังก์ชันต่างๆไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้ด้วย

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: เทคนิคซื้อประกัน 2018
ชื่อผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ การเงินธนาคาร
Call Number: 368.32 591 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  “เทคนิคซื้อประกัน 2018” เล่มนี้ ได้รวบรวมคำแนะนำในการเลือกซื้อประกันที่เหมาะสม ทั้งเคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มทำประกัน และเทคนิคสำหรับผู้ที่ทำประกันอยู่แล้ว เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ามากขึ้น รวมไปถึงข้อควรระวังต่างๆ ในการซื้อประกัน วางแผนประกันภัยรับยุค 4.0  วางแผนชีวิตก่อนเกษียณ  วางแผนประกันสุขภาพหมดห่วงเรื่องค่ารักษา วางแผนประกันชีวิต พร้อมคำถามยอดฮิตที่ผู้ทำประกันมักจะมีข้อสงสัย ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกซื้อประกันตรงกับความต้องการของแต่ละคน

 

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: Lightroom Classic CC 2018 Professional guide
ชื่อผู้แต่ง: เกียรติพงษ์ บุญจิตร
Call Number: 006.6869 8542561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ Lightroom Classic CC 2018 Professional guide” เล่มนี้ จะช่วยให้คุณจัดการภาพถ่ายนับพันให้สวยได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม Lightroom ครบและละเอียดทุกฟังก์ชันการใช้งาน ทั้งการ Import ภาพ – วิดีโอ สู่ Lightroom, การทำงานเบื้องต้นบนโมดูล Library,แยก-จัด-คัดกรอง ภาพถ่าย, ฝัง GPS บนภาพด้วย โมดูล Map, เริ่มต้นโมดูล Develop กับการตกแต่งแสง-เงา เบื้องต้น, เทคนิคทำงานให้เร็วใน Lightroom และการทำงานร่วมกับ Photoshop เป็นต้น อีกทั้งยังมีเทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับสร้างผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนแนะนำฟังก์ชั่นการเตรียมภาพให้พร้อมสำหรับการขายภาพออนไลน์ ใช้ได้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ครบทุกคำสั่ง พร้อมคลิปวิดีโอสอนการใช้งานกว่าสิบคลิป สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างมาทำตามและประยุกต์ใช้งานได้

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ
ชื่อผู้แต่ง: Garvey-Williams, Richard
Call Number: 771 5142561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ” เล่มนี้ เนื้อหาได้นำเสนอวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ จากความรู้ของตากล้องมือรางวัลระดับโลก สามรถช่วยให้การออกแบบภาพได้สวย น่าสนใจ เข้าใจที่มาของภาพที่ยอดเยี่ยม ทำให้การจัดองค์ประกอบภาพออกมาดี ซึ่งความสามรถเหล่านี้ได้ถูกฝังไว้ในสัญชาตญาณ และพร้อมจะถูกใช้งานทุกครั้งตั้งแต่ก่อนกดชัตเตอร์ ซึ่งผู้เป็นตากล้องจะต้องรู้ถึงกระบวนการรับรู้ทางสายตา หลักการ กฎ และแนวทาง องค์ประกอบของการออกแบบ บทบาทของโทนและสี ประยุกต์ใช้ทฤษฎี และถ่ายภาพอย่างงานศิลป์ เป็นต้น


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์
ชื่อผู้แต่ง: นันรณา จำลอง
Call Number: 005.369 4312561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  “ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์” เล่มนี้ เนื้อหาจัดเต็มด้วยเทคนิคการใช้งาน Excel 2016 อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างการใช้งานที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง ใช้งานสะดวกด้วยเมนูคำสั่ง 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง และยังได้พบกับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2016 ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าเดิม การใช้งาน 3D Map การใช้ Forecast Sheet การแทรกรูปภาพ 3 มิติ เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น และเข้าใจง่าย

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ
ชื่อผู้แต่ง: ฉือจื่อเจี้ยน
Call Number: 895.13 3422561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ “ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ” เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถยิ่งด้านอักษรศาสตร์ เนื้อหาสะท้อนความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีของสังคมจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน “ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ” เป็นนวนิยายสมัยใหม่ เนื้อหาจะประกอบด้วยวรรณกรรมจีน 4 เรื่องจาก 3 นักเขียนชื่อก้องในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย ซึ่งผู้อ่านจะได้ซึมซับทั้งอรรถรสความงามด้านภาษา รวมถึงความงดงามและความโหดร้ายในเวลาเดียวกัน ของความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของตัวละคร ต้องติดตาม

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง: วศิน เพิ่มทรัพย์
Call Number: 004 3572561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” เล่มนี้ มีการปรับปรุงใหม่ โดยตัดทอนเนื้อหาที่เป็นเทคโนโลยีเก่าออกไปบางส่วน ขณะเดียวกันก็เพิ่มเรื่องราวใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้ทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน อีกทั้งยังเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดโดยใช้ถ้อยคำที่กระชับขึ้น แต่ก็ยังคงสาระสำคัญเอาไว้ อีกทั้งผู้เรียนบางกลุ่มอาจไม่ได้มีพื้นฐานมาทางสายคอมพิวเตอร์โดยตรง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 


โพสที่เกี่ยวข้อง