สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562ชื่อหนังสือ: สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์   
ชื่อผู้แต่ง: จีราวุธ วารินทร์
Call Number: 005.369 5742561                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562 หนังสือ “สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ เนื้อหาครบถ้วนกับการเขียน Excel VBA สำหรับเขียนโค้ดเพื่อประยุกต์ใช้งาน Excel แนะนำพื้นฐานการเขียนโค้ดในสไตล์ Object Oriented Programming เขียนโค้ดเพื่อจัดการเซลล์, Worksheet และ Workbook การใช้ Theme วิธีสร้างฟอร์มและการติดต่อฐานข้อมูล ตลอดจนวิธีสร้างพื้นฐาน และในตอนท้ายเล่ม ยังได้กล่าวถึงวิธีเชื่อมต่อ Excel กับฐานข้อมูล รวมถึงวิธีแก้ไขและอัพเดตข้อมูลในฐานข้อมูล พร้อมทั้งตัวอย่างโค้ดที่มีอยู่มากมายภายในเล่ม

 


สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์

โพสที่เกี่ยวข้อง