คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ: คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง:  จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
Call Number: 005.369 2192562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 29 ส.ค. 2562 Excel เป็นโปรแกรมสํานักงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีความสามารถหลากหลาย แต่สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุดก็คือ จะทําอย่างไรจะใช้งานสูตรคํานวณและเรียกใช้งานฟังก์ชันสําเร็จรูปต่างๆ ที่มีใน Excel มาช่วยแก้ปัญหาทั้งในโลกของการทํางาน การคิด และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด? หนังสือ “คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้กับการใช้งานสูตรคํานวณ สูตรอาร์เรย์ การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันเฉพาะด้านของ Excel อย่างละเอียด อธิบายอย่างเรียบง่าย โดยใช้ตัวอย่างที่สอดคล้องเหมือนจริง ที่ผู้ใช้งานจะได้พบทั่วไปในชีวิตการทํางาน พร้อมทั้งมี Workshop ที่ครอบคลุมงานสํานักงานทุกด้านทั้งงานการเงิน การลงทุน การตลาด การผลิต การบริหาร และการวิเคราะห์ข้อมูล

 


คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์

โพสที่เกี่ยวข้อง