ศาสตร์สู่ความร่ำรวย (แบบยั่งยืน) โดย Wallace D. Wattles

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562ชื่อหนังสือ: ศาสตร์สู่ความร่ำรวย (แบบยั่งยืน)  
ชื่อผู้แต่ง: วัตเทิลส์, วอลเลช ดี.
Call Number:  158.1 4172561                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562 หนังสือ “ศาสตร์สู่ความร่ำรวย (แบบยั่งยืน) โดย Wallace D. Wattles” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มได้เขียนอธิบายไว้อย่างละเอียด มีลักษณะการเขียนอย่างตรงไปตรงมาและง่ายต่อการเข้าใจ รวมทั้งยังได้อธิบายในเรื่องของกฎต่างๆ เหล่านั้นว่าทำงานได้อย่างไร และเมื่อกฎได้รับการเรียนรู้และปฏิบัติตาม บุคคลผู้นั้นก็จะพบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการยืนยันแล้วว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมใดก็ตาม ต่างก็มีความสามารถที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยขึ้นได้ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในแบบที่เราต้องการและบรรลุเป้าหมายในจุดประสงค์ที่วางไว้ และสามารถสร้างความสำเร็จและความสุขที่มั่งคงได้ ไม่มีอะไรผิดเลยถ้าคนเราคิดอยากจะ “ร่ำรวยขึ้น” ศาสตร์นี้จะช่วยให้ผู้อ่านก้าวเข้าสู่เส้นทางอันเป็นจุดหมายได้อย่างแน่นอน

 


ศาสตร์สู่ความร่ำรวย (แบบยั่งยืน)

โพสที่เกี่ยวข้อง