Month: November 2018

วันวชิราวุธ-มหาวิทยาลัยสยาม-ห้องสมุด-หอสมุดกลาง

วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวัยสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, …

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน Read More »

วันส้วมโลก

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก”  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห่งปี โดยในปีนี้รางวัลตกเป็นของ …

วันส้วมโลก Read More »

วันคนโสดประเทศจีน

วันคนโสดเป็นเทศกาลสำหรับหนุ่มสาวคนโสดในประเทศจีนกำหนดขึ้นมา แต่ถูกนักการตลาดจับเอาวันนี้วันเดียวนำไปทำเป็นเทศกาลสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์  ที่มีการลดราคาสินค้าในเว็บไซต์ alibaba.com และในเครือข่ายทั่วโลก กระตุ้นยอดขาย สร้างแรงจูงในให้ผู้คนใช้จ่ายในช่วงเวลา …

ยอดขายวันคนโสด 11:11 ประจำปี 2018 Read More »