22 August 2019

Archives for November 2018
 • วันสาธารณสุขแห่งชาติ

  วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกอง ...

  วันสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล กองบุราภิบาล เข้าด้วยกัน ...

  Read more
 • วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน

  วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวัยสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็น ...

  วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวัยสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, น.193) ควา ...

  Read more
 • วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

  วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน การลอยกระทงเป็นประเพณีความเชื่อของ ...

  วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน การลอยกระทงเป็นประเพณีความเชื่อของคนสมัยโบราณที่สืบทอดกันมา และกลายเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอย่างหนึ่งของคนไทย หน่วยงานของรัฐบาลและท้อ ...

  Read more
 • วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน

  วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ และกองทัพเรือที่เ ...

  วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อเหล่าทหารเรือ และกองทัพเรือที่เป็นกองกำลังหลักทำหน้าที่ดูแลและปกป้องพื้นน้ำของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ...

  Read more
 • วันส้วมโลก

  องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น "วันส้วมโลก"  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห ...

  องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น "วันส้วมโลก"  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห่งปี โดยในปีนี้รางวัลตกเป็นของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ร.อ.ปกป้อง สุวรรณโมฬี เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานรณร ...

  Read more
 • คอร์สฝึกอบรมฟรี สนใจ คลิกตอบแบบสอบถาม

    ...

    ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561

  ชื่อหนังสือ: นิวซีแลนด์ ชื่อผู้แต่ง: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ Call Number:  919.3 น672 2561       ...

  ชื่อหนังสือ: นิวซีแลนด์ ชื่อผู้แต่ง: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ Call Number:  919.3 น672 2561                   รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561   หนังสือ “นิวซีแลนด์” เล่มนี้ ได้มีการปรับป ...

  Read more
 • แนะนำวารสาร 16 พ.ย. 2561

  แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  จุฬาอายุรศาสตร์ ISSN: -     0857-5630 จัดพิมพ ...

  แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  จุฬาอายุรศาสตร์ ISSN: -     0857-5630 จัดพิมพ์:  -     1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: -     ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฉบ ...

  Read more
 • ชื่อเรื่อง           :      Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia ผู้จัดทำ          ...

  ชื่อเรื่อง           :      Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia ผู้จัดทำ           :      China Central Television : CCTV     Call Number  :   DVD 00523 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง ...

  Read more
 • วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน

  วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ...

  วันปฐมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการศึกษาของไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิค ...

  Read more