Month: December 2018

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม  คำว่า “คริสต์มาส” เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า …

วันคริสต์มาส Read More »

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 …

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 4/2561 Read More »

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร …

วันรัฐธรรมนูญ Read More »

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ …

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) Read More »

ปัญหาwordpress 5.0-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลย แต่เปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าเป็นแนวไหนระหว่าง ชอบรสนิยมเก่า(รุ่น …

WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน Read More »