อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter

ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเสริมทักษะการสร้างสื่อการสอนที่เป็นมากกว่าแค่สไลด์ทั่วไป สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสื่อการสอนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Word PPT Excel Multimedia Youtube Video Editing Interaction Animation ใช้เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา (ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีโน้ตบุคเป็นของตนเอง) สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/2OXIMWN


อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter