03 June 2020

ข่าวฝาก ประชาสัมพันธ์

กอช. ร่วมกับ ม.สยาม ส่งเสริมการออม ให้นักศึกษาตระหนักถึงการออมเงิน ตั้งแต่วัยเรียน

กอช. ร่วมกับ ม.สยาม ส่งเสริมการออม ให้นักศึกษาตระหนักถึงการออมเงิน ตั้งแต่วัยเรียน
วันที่ 28 ก.พ. 2563 กอช. ร่วมกับ ม.สยาม ส่งเสริมการออม ให้นักศึกษาตระหนักถึงการออมเงิน ตั้งแต่วัยเรียน  โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออม...
Read more

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ฮาร์ดคอข่าว ข่าวช่อง 5 online

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ฮาร์ดคอข่าว ข่าวช่อง 5 online
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน University of Sustainability รายการฮาร์ดคอข่าว ช่อง 5 ดำเนินรายการโดย ธนัญญา พิพิธวณิชการ
Read more

Live สด พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

Live สด พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สยาม 2563 (ประจำปีการศึกษา 2560-2561) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
ม.สยาม กำหนด พิธีรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC)
Read more

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด สำนักทรัพยากรบุคล มหาวิทยาลัยสยาม

สำนักทรัพยากรบุคคล แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด doc, pdf ใบลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร ไทย-eng   .doc | .pdf แบบการประชุมสัมมนา อบรม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน   .doc | .pdf ใบขออนุมัติเข้าร...
Read more