มนุษย์ กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

วันสืบ นาคะเสถียร pantip

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

turtle-Plastic and the Ocean

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศเราปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนในแต่ละวัน …

วันสิ่งแวดล้อมไทย Read More »