ห้องสมุด

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  (ประธาน), รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม (กรรมการ), ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)  พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักและหน่วยงาน คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ) และอาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ) นำชมและแนะนำสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร12) ชั้น 2-3 คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ […]

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ Read More »

ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ "Lean ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ"

ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ “Lean ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ” ชื่อผู้แต่ง:  สิริพงศ์ จึงถาวรรณ Call Number: 658.5 ส731ล 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 13  ส.ค. 2562 หนังสือ “Lean ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ” เล่มนี้มี QR Code ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดทั้งเล่มมากกว่า 37 อัน และก้าวต่อไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ในเล่ม เพื่อศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง มีรายการเพื่อนำทางมากกว่า 150 รายการ ทำทีละขั้นตอน ย่อยๆ อย่างชัดเจน เสมือนพี่เลี้ยงธุรกิจตลอดเส้นทาง มีภาพประกอบมากกว่า 60 ภาพ พร้อมกรณีศึกษาทั้งจากภายในและต่างประเทศมากกว่า 40 กรณี ถ่ายทอดโดยนักเขียนผู้มากประสบการณ์จากหลายธุรกิจ  ดังนั้นการเปลี่ยนธุรกิจธรรมดาเป็นยักษ์ใหญ่ สร้างธุรกิจเริ่มต้นใหม่ จนถึง 100

ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ “Lean ผู้ประกอบการยุคใหม่ จากก้าวเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ” Read More »

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ Trip To Osaka : Kyoto & Kansai คู่มือนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ Trip To Osaka : Kyoto & Kansai ชื่อผู้แต่ง:  อดิศักดิ์ จันทร์ดวง Call Number: พ 915.204 อ129ท 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 28 ก.ค. 2562 ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ “Trip To Osaka  Kyoto & Kansai” เป็นคู่มือนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่เจาะลึกเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคคันไซ เริ่มจากเมืองใหญ่อย่าง โอซาก้า เกียวโต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเมืองรองที่น่าไปเยือน อย่างเช่น  ฮิโกเน่ นาระ วากายาม่า โกเบ ฮิเมจิ คิโนะซากิออนเซ็น เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัววางแผนเที่ยวเมืองเหล่านี้ ตั้งแต่การเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคคันไซ การเดินทางเข้าเมือง รวมถึงตั๋วโดยสารชนิดต่างๆ หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ แล้ว ยังรวมถึงอาหารสถานที่กิน ที่พัก

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ Trip To Osaka Kyoto & Kansai คู่มือนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น Read More »

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา ชื่อผู้แต่ง:  วิกรณ์ รักษ์ปวงชน Call Number: 347 ว494ป 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 27 ก.ค. 2562 หนังสือ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา” เล่มนี้ เป็นฉบับมาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด โดยมีคำอธิบายมาตราสำคัญในลักษณะที่รวบรัด ชัดเจน เข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาโดยสรุป ประกอบคำอธิบายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือยากต่อการทำความเข้าใจ ต่างจากประมวลกฎหมายทั่วไปที่มีเพียงตัวบทกฎหมายเท่านั้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องกฎหมายอีกด้วย   ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช : Sukhothai Thammathirat Open University Journal วารสารศาลยุติธรรม วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University วารสารกฎหมาย : Chulalongkorn Law Journal กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา Read More »

เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้น ยุคใหม่

ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้น ยุคใหม่ ชื่อผู้แต่ง: สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ Call Number: 332.64 ส274ท 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 18 เม.ย. 2562  การทำธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน หุ้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Fintech ตอบสนองคนรุ่นใหม่ด้วยแอพพลิเคชั่น สะดวกต่อการคัดกรองค้นหาหุ้นเด่น ลดความซับซ้อนยุ่งยากในด้านการอ่านงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์กราฟเทคนิคต่างๆ ลง  เพียงแค่คุณ คลิ๊กๆ ทุกอย่าง ระบบจะจัดการให้คุณเอง ดังนั้นหนังสือ “เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้น ยุคใหม่” เล่มนี้จะช่วยให้เห็นการพลิกโฉมการทำธุรกรรมการเงินแบบเดิมๆ ไปเลย และยังสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีทีเดียว   เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้น ยุคใหม่ หนังสือ วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้น ยุคใหม่ กลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้น วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม แนะนำหนังสือ 1 เม.ย. 2561

เทคโนโลยีการเงินการลงทุนหุ้น ยุคใหม่ Read More »

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะอนุกรรมการ อพส.) ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม ๔-๑๕๐๒ ชั้น๑๕ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   เว็บไซต์:  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 /2561 – อพส. – tuthaipul.org  

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑-อพส. Read More »

ห้องสมุด คือ-ห้องสมุด ใกล้ฉัน-นิยาย-ห้องสมุด-จบแล้ว-ห้องสมุดกรุงเทพ-ประเภทห้องสมุด-ห้องสมุดออนไลน์-ประโยชน์ของห้องสมุด-ห้องสมุดการ์ตูนการ-ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เปิดบริการทุกวัน ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก บริการแนะนำ สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย เปิดบริการทุกวัน

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เปิดบริการทุกวัน ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก Read More »

book online-free books-free online-อ่าน-หนังสือ-ออนไลน์-หนังสือความรู้-ฟรี-หนังสือฟรี-ห้องสมุดหมายถึง-หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร-สำนักหอสมุด มส-ห้องสมุด มส-ห้องสมุดหมายถึง-ห้องสมุด ภาษาอังกฤษ-หนังสือความรู้รอบตัว-ฐานข้อมูล database-search ebscohost-ebscohost journals-อพส-เครือข่ายห้องสมุด-สถาบันอุดมศึกษา-เอกชน-ค้นคว้าข้อมูล-สืบค้น-thailis-งานวิจัย-วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม-TDC-thailis-งานวิจัยฉบับเต็ม-สำนักวิทยบริการ-เทคโนโลยีสารสนเทศ-วิธี-สอน-ห้องเรียน-

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ชื่อหนังสือ :– โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล ชื่อผู้แต่ง :–     พรทิพย์ พันธุโกวิท    Call Number :–    อ 930.109593 พ239ค 2557  รายละเอียด :–   หนังสือ “โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา”และสตูล” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปของจังหวัดสงขลา      และสตูล  มีการสำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล การปฏิบัติงานขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่   จังหวัดสงขลาและสตูล และในส่วนพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและสตูลนั้น  ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ  ซึ่ง  แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของชุมชนโบราณมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ  ๖,๐๐๐ – ๓,๐๐๐  ปี มาแล้ว โดยปรากฏในพื้นที่ภูเขาสูงทางด้านตะวันตกและใช้ของจังหวัดสงขลา  เช่น แหล่งโบราณคดีเขารักเกียรติ  แหล่งโบราณคดีเขาลูกช้าง  และแหล่งโบราณคดีถ้ำทวดตาทวดยาย  เป็นต้น  และแหล่งโบราณคดีที่เป็นเพิงผาของภูเขาหินปูน   ที่พบหลักฐานแล้วในเขตอำเภอเมืองสตูล  อำเภอควนโดน  อำเภอละงู  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 

แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2559 Read More »