เขียนโปรแกรม

ชื่อหนังสือ: เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง: ธีรวัฒน์ ประกอบผล Call Number: 005.133 ธ647ข 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 27 ส.ค. 2562 หนังสือ “เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และต้องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระดับสูง โดยอธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการออกแบบคลาสลักษณะต่างๆ การนำคลาสที่สร้างไว้ก่อนมาใช้งาน การสืบทอดคลาส โดยเน้นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก นอกจากนี้ผู้อ่านยังได้ศึกษาการนำโปรแกรม NetBeans มาใช้ซึ่งทำให้เขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบ GUI ได้ง่ายมาก หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวาได้เป็นอย่างดีทีเดียว   เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ โพสที่เกี่ยวข้อง เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 2017 อบรม […]

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ Read More »

ชื่อหนังสือ:  พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript ชื่อผู้แต่ง:  สุพจน์ สง่ากอง Call Number: 005.133 ส826พ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 14 ส.ค. 2562 เทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาเว็บในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย หนังสือ “พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้มีการแนะนำผู้อ่านในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Androidโดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแอพ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างและตกแต่งหน้าเว็บไซต์ แนะนำและเริ่มต้นเขียนโค้ดคำสั่ง JavaScript การกำหนดตัวแปร การใช้งานคำสั่งควบคุมต่างๆ การประกาศและใช้งานฟังก์ชันใน JavaScript การใช้งานคลาสและโมดูลในการตกแต่งสีและพื้นหลังให้หน้าเว็บ การเพิ่มลูกเล่นการแสดงภาพ ข้อความ และการแสดงเวลา การสร้างเครื่องมือควบคุมแบบต่างๆ และการจัดการฟอร์มด้วย JavaScript โดยมีการอธิบายขั้นตอนการออกแบบและสร้างหน้าเว็บ พร้อมตัวอย่างใช้งานจริง   พัฒนาเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript โพสที่เกี่ยวข้อง เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาเว็บ

พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript Read More »

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript ชื่อผู้แต่ง: บัญชา ปะสีละเตสัง   Call Number: 005.72 บ253ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 ส.ค. 2562 ในการสร้างเว็บไซต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอาองค์ประกอบพื้นฐานหลายอย่างมารวมเข้าด้วยกัน อย่างเช่น HTML สำหรับจัดโครงร่างของเพจ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้จะเปิดดูเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการสร้างเว็บ เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ “สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript” เล่มนี้จึงเป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งบน Smartphone, Tablet, Notebook และ PC หรือที่เรียนกว่า Responsive

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript Read More »