ประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, Library Siam University

  ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ “นักอ่านดาวทองของสยาม ปีการศึกษา 2558” ผอ.สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มอบประกาศนียบัตร และของรางวัลที่ระลึก ให้กับผู้ชนะเลิศ …

นักอ่านดาวทองของสยาม 2558 Read More »