Month: May 2018

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต [quote …

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ Read More »

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate เป็นฐานข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งทางด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และการพยาบาล เพื่อใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรและเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการเรียนการสอน …

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate” 2561 Read More »

Titles: Deadpool 2 People: Ryan Reynolds, Leslie Uggams Photo by Photo Credit: Joe Lederer 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Deadpool ภาพยนตร์ฮีโร่สุดเกรียน ที่ผนวกตัวเองเข้าไปกับเรื่องราวของ X-Men และกลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างกระแสหนังฮีโร่เรท R ที่ผู้ชมทั่วโลกนิยมเป็นอันดับ 1 …

Deadpool 2 หนังซุปเปอร์ฮีโร่เรทอาร์ สำหรับครอบครัว..? Read More »

17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก

โรคความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกตายก่อนวัยอันควร และเป็นปัญหาที่กำลังมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงจะเรียกอีกอย่างว่า ฆาตกรเงียบ (Silent killer) …

17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก Read More »

florence nightingale-วันพยาบาลสากล-มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล   …

วันพยาบาลสากล Read More »

Henry Dunant

กาชาด  ถือกำเนิดมาเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ วัตถุประสงค์ คือ การป้องกันชีวิต   และสุขภาพ  การเคารพในสิทธิของมนุษย์  …

วันกาชาดสากล Read More »