13 July 2020

กิจกรรมห้องสมุด

library su-su library

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม นำผู้บริหาร-ผู้นำนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม นำผู้บริหาร-ผู้นำนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ” เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิก...
Read more

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มิถุนายน 2560

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มิถุนายน 2560
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศ...
Read more

อบรม การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อบรม การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
บรรยากาศ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สยาม อบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หลักสูตรพื้นฐาน ณ ห้องปฎิบัติการทางค...
Read more

อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic”

อบรมเชิงปฎิบัติการ
อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic” โดย ศิลปินและนักออกแบบ คุณเกวลิน ศักดิ์สยามกุล จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างส...
Read more

e – Portfolio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์

e - Portfolio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์
วันที่่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. -16.40 น. เจ้าหน้าที่ และรองผอ.ห้องสมุดเข้าร่วมอบรม การจัดทำ e – Portfolio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์ บรรยายการทำข้อ...
Read more

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย
คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ ที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน (เคยติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับ 20 ของเมืองไทยจากการประกาศของนิตยสารฟอร์บส์...
Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด สู่การเป็นนักสารสนเทศที่ทันสมัย

โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด สู่การเป็นนักสารสนเทศที่ทันสมัย
โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด สู่การเป็นนักสารสนเทศที่ทันสมัย
Read more

ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม

ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสมุดมารวย@สยาม ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกันในโครงการส่งเสริมความรู้ และขยายฐานผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสยา...
Read more

นักอ่านดาวทองของสยาม 2558

ขอแสดงความยินดีกับ “นักอ่านดาวทองของสยาม ปีการศึกษา 2558” ผอ.สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มอบประกาศนียบัตร และของรางวัลที่ระลึก ให้กับผู้ชนะเลิศ กิจกรรม “นักอ่...
Read more