การจัดการความรู้ (KM)

อบรม ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป Wordpress

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (SiamU Admin Meeting#1) สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้:ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้-ผู้ดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress (Meeting#1) Read More »

8มิ.ย.61-ห้องสมุด-อบรม-การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) ได้จัดทำ โครงการ: การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio เมื่อวันศุกร์ที่ …

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio Read More »

สร้างเว็บไซต์ wordpress เอง! โปรแกรมเมอร์ไม่ต้อง ?

สิ่งที่เห็นบนหน้าเว็บนี้ คือรูปภาพที่สร้างด้วยโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ ชื่อ Photoshop ผมเตรียมไฟล์ตัวอย่างที่ท่านสามารถดาวน์โหลดไปแก้ไขปรับใช้ได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์  คลิกดาวน์โหลด  / Link …

กิจกรรม: สร้างเว็บไซต์ wordpress เอง! โปรแกรมเมอร์ไม่ต้อง ? Read More »