Month: April 2018

วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้ใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับเรื่องราวเอารัดเอาเปรียบสารพัด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสังฆทาน ที่มีการบรรจุสิ่งของด้อยคุณภาพ …

วันคุ้มครองผู้บริโภค Read More »

การประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองเกาหลี 27 เม.ย. 2561

การประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองเกาหลี 27 เม.ย. 2561 การประชุมสุดยอดที่สองผู้นำจะได้พบพูดคุยกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และคาดว่าน่าจะเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพได้ในที่สุด และอาจรวมถึงการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวในคาบสมุทรเกาหลี …

การประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองเกาหลี 27 เม.ย. 2561 Read More »

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก

ไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือ ไข้จับสั่นไข้ป่า ไข้ป้าง ไข้ร้อนเย็นหรือไข้ดอกสัก เป็นโรคที่มีประวัติอันยาวนานมาพร้อมกับการกําเนิดของมนุษยชาติ …

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก Read More »

25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องจากวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบกล้าหาญ และทรงได้กรอบกู้อิสรภาพของไทย …

25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Read More »

วันเทศบาล

24 เมษายน วันเทศบาล  วันสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 …

24 เมษายน วันเทศบาล Read More »

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561

[box type=”note”]ชื่อหนังสือ: ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร …

แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561 Read More »

วันครอบครัว

13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ถัดมาอีก 1 …

14 เมษายน วันครอบครัว Read More »

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

รัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ …

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ Read More »