อบรม-เสวนา

อพส สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด : สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  …

ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 Read More »

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวมอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) เนื่องในโอกาสที่ …

อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) Read More »

ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ วันที่ 21 …

ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” Read More »

"ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0"

“ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0” คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) …

“ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0” Read More »

การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ” เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ …

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO Read More »

ห้องสมุดมารวย ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university library

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ ที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน (เคยติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับ 20 ของเมืองไทยจากการประกาศของนิตยสารฟอร์บส์ …

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด

โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด สู่การเป็นนักสารสนเทศที่ทันสมัย