ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม

ชื่อหนังสือ: ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
ชื่อผู้แต่ง: ไลฟ์เอบีซี
Call Number: 428.24 9822561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 31 ส.ค. 2562 ในสถานการณ์ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจการโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยแล้ว ธุรกิจการโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจซึ่งมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจในอันดับต้นๆ เลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพในแวดวงธุรกิจประเภทนี้ไปโดยปริยาย ฉะนั้นหนังสือ “ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม” เล่มนี้ ถือเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้คุณก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในธุรกิจการโรงแรมได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม พนักงานผู้ให้บริการ นักเรียน นักศึกษา หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจนี้ โดยคุณจะต้องพัฒนา 4 ทักษะสำคัญ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แล้วคุณจะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมี Interactive CD-ROM/MP3 โปรแกรมพิเศษที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการพูด อีกทั้งแบบทดสอบมาให้ด้วย

 


ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม

โพสที่เกี่ยวข้อง