21 August 2019

Archives for October 2018
 • วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม

  ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรั ...

  ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑ ...

  Read more
 • แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์-ไม่ควรลงตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/วิชาการ

  แนะนำ แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งผลิต ผลงานวิจัย/วิชาการ ผลงานวิจั ...

  แนะนำ แหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งผลิต ผลงานวิจัย/วิชาการ ผลงานวิจัย เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จากผลงานวิจัยที่เผยแพร่เป็น ...

  Read more
 • วันออกพรรษา

  วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่สิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากที่ต้องอ ...

  วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่สิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ หลังจากที่ต้องอยู่ที่วัดแห่งเดียวตลอดเป็นเวลา 3 เดือน นับแต่วันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8  (หรือเดือน 9 ...

  Read more
 • วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในทุกๆปี ...

  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในทุกๆปี  ประชาชน ข้าราชการ จะจัดพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณา ...

  Read more
 • วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 21 ตุลาคม 2443(ค.ศ.1900) เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเ ...

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 21 ตุลาคม 2443(ค.ศ.1900) เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น ...

  Read more
 • โรคกระดูกพรุน ดูแลป้องกันได้แต่เนิ่นๆ

  ปัจจุบันโรคกระดูกพรุนนับเป็นโรคกระดูกเมตาบอลิก (Metabolic bone disease) ที่พบบ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ ...

  ปัจจุบันโรคกระดูกพรุนนับเป็นโรคกระดูกเมตาบอลิก (Metabolic bone disease) ที่พบบ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และพบว่าในปีหนึ่ง ๆ มีผู้สูงอายุนับล้านคนที่กระดูกสะโพกหั ...

  Read more
 • เพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft Office Word

  การเพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft office Word เพื่อแจ้งเตือนถึงความเป็นเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ ...

  การเพิ่มลายน้ำ ให้กับเอกสาร ด้วย Microsoft office Word เพื่อแจ้งเตือนถึงความเป็นเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยที่นักค้นคว้าสามารถคัดลอก ข้อความในเอกสารนำไปใช้ประโยชน์ สามารถอ้างอิงได้ว่าเอกสารชิ้นนั้น ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561

  ชื่อหนังสือ: Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ ชื่อผู้แต่ง: ตะวัน พันธ์แก้ว Call Number:  พ 914.604 ต25 ...

  ชื่อหนังสือ: Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ ชื่อผู้แต่ง: ตะวัน พันธ์แก้ว Call Number:  พ 914.604 ต258ส 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ” คู่มือนำเที่ยวสเปนขึ้นมา ...

  Read more
 • แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

  แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห ...

  แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authority of Thailand CALL NUMBER: - ...

  Read more
 • วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม

  วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม(Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน ...

  วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม(Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีก ...

  Read more